Stepsens ailesi olarak ekibiyle bütünleşen, hedefi net, kararlı bir insan kaynakları politikasına sahibiz. Kariyer yönetimi prensibimiz gereği ​din ve dil, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve benzeri sebepleri gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit yaklaşım ile yaklaşmaktayız.

Çalışanlarımıza sağladığımız tüm olanaklarda eşitlik ilkesini benimsiyoruz. Tüm çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve işe uyum sürecini başarıyla tamamlamak için oryantasyon programı uyguluyoruz.

İnsan kaynakları uygulamalarımızda şeffaf yönetim, bilgilendirme ve etkin iletişim prensiplerine sahibiz.

Siz de Stepsens ailesinin bir bireyi olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gelişim

Çalışanlarımızın bilgi birikimi, beceri ve kişisel gelişimlerini önemsiyoruz.

Uyum

İşe alımların ardından, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın işe adaptasyonları ve firma kültürüne uyum sağlamaları için işe uyum programı ve oryantasyon düzenlenmektedir.

Eşitlik

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel, ruhsal açıdan kötü muamelelere karşı korunması için iş kanununun ilgili hükümleri uygulanır.